Veikla » Metodinė veikla

Pristatyta ir aprobuota metodinė priemonė ir leidinys

2021 m. vasario 3 d. (trečiadienį) Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuoto nuotolinio Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinio pasitarimo metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Bartkuvienė Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams pristatė:

 

Metodinę priemonę „Aš pažįstu skaičius, formas ir spalvas“,

 

Leidinį „Lino grožis ir skonis“.

 

Metodinio pirmininkė V. Juzaitienė kvietė ir kitas mokytojas aktyviai dalintis savo metodinėmis priemonėmis, idėjomis ir įgyta patirtimi.

 

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021-02-05