Veikla » Metodinė veikla

Rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pedagogų metodinė diena „Vaiko kūrybinių galių plėtojimas kasdieninėse veiklose“

Renginys vyko: Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ lapkričio 21 dieną.

Metodinės dienos darbotvarkė:

  • 10.00 – 11.00 Ugdomoji veikla „Bitučių“ grupėje – organizavo auklėtoja Vida Leščauskienė
  • 11.15 -12.15 Pranešimų skaitymas:
    • „Vaikų  muzikavimas“ – pranešėja muzikos pedagogė Genovaitė Pauliuvienė.
    • „Meninės kompetencijos ugdymas“ – auklėtoja Ona Šimkevičienė.
    • Respublikinio projekto „Spalvoti Jalmaro kibirėliai“ apibendrinimas (gerosios patirties sklaida) – auklėtoja Sigita Bartkuvienė.
    • „Pedagogų ir vaikų bendravimas, siekiant užtikrinti gerą mikroklimatą grupėje“ – auklėtoja Ona Mikutienė.

Renginyje dalyvavo: Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, Kvėdarnos Prano Letuko pradinės mokyklos, Tenenių pagrindinės mokyklos, Pajūrio A.Biržiškio gimnazijos, Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazijos ir Laukuvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Akvilina Žąsytienė. Metodinės dienos metu pedagogai ne tik išgirdo ir pamatė naujų idėjų vaiko kūrybinių galių plėtojime, bet ir aktyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi.