Veiklos sritys » Nuotolinis ugdymas

„BITUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA ,,PAUKŠTELIAI SUGRĮŽO“

Mūsų grupės ugdytiniai, kartu su tėveliais, ugdys pažintinius gebėjimus, kalbės apie sugrįžusius paukščius, stebės jų elgseną, įtvirtins paukščių pavadinimus, klausysis jų garsų.

 Naudos sąvokas ,,ant“, ,,skrenda“, “sparnas“, ,,snapas“, ,,lizdas“, ,,tupi“.

Vaikai pieš, klijuos, spalvins,  kirps paukščius  ir parodys savo draugams per facebook paskyrą. Atliks eksperimentus su kiaušiniu.

Fotografuos kartu su tėveliais pamatytus paukščius ir juos atsiųs pedagogui.

Vaikai mokysis eilėraštuką apie Velykas.

Stebėdami aplinką, paukščius, gamtą lauksime Velykų.

 

 

„BORUŽĖLIŲ" GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „PAVASARIS ATĖJO"

 

 

           „Boružėlių“ grupės vaikai, kartu su tėveliais, kas rytą pasisveikins jau išmoktu grupės ryto ratelyje pasisveikinimu ir grojant youtube pagalba pasiūlytai, nuotaikingai muzikai, galės atlikti ryto mankštelę. Žiūrėdami siūlomus filmukus, supras koks iš tiesų, tai nuostabus metų laikas. Kompiuterio pagalba galės sudėlioti pavasarines dėliones. Taip pat kartu su tėveliais kūrybingai padirbės ir pasidarys įvairiausių pasiūlytų darbelių. Vaikai įgys naujų žinių apie pavasarį, lavins savo kūrybiškumą  piešdami, aplikuodami, tapydami,  klijuodami ir t. t., smagus dėlionės žaidimas padės įgyti gudrumo. Tad tėveliams linkime kantrybės ir supratingumo. Likite sveiki!

 

KŪNO KULTŪROS NUOTOLINIS  VEIKLOS PLANAS

TEMA „PAVASARIO SKAMBESYS“

 

Ritminė mankšta apie pavasarį iš „just danc“.
Pagrindinė dalis: judesių atkartojimas iš video medžiagos, rankų ir akių koordinacijai skirtas pratimas.
Judrus žaidimas lauke: vienkartines stiklinaites išdėliotos viena eile, vaikas turi jas apibėgti, peršokti, šokinėti šonu, apeiti atbuliniu žingsniu.
Ramus žaidimas su kauliuku: ridenti kauliuką ir atlikti užduotį užrašytą laukelyje. Pvz. Vaikščiok aukštai keldamas kojas, kaip garnys, pašokuok, kaip varlytė.

 

 

MENINIO UGDYMO – MUZIKOS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA  „PAVASARIS KIEME“

 

1.Kvėpavimo pratimai - pūsti šiaudelį į vandenį, pūsti balioną..........

2.Dainavimas -  karaoke dainelės apie pavasarį.

3.Ritmika ir klausymas - belsti į skirtingus buitinius daiktus vienodu ritmu ir įsiklausyti bei lyginti jų skambesį.

 

 

 

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „ŠVIEČIA SAULYTĖ“

 

„Skruzdėliukų“ grupės vaikai su tėveliais susipažins su saulute. Klausydamiesi dainelių, mokydamiesi ketureilio apie saulytę, įvardys spalvą, sugebės geltonos spalvos daiktus  surasti savo artimiausioje aplinkoje.

Pieš, aplikuos, lipdys ar gamtinėmis medžiagomis gebės sukurti saulytę, pasidžiaugs savo sukurtu darbeliu.

Pasivaikščiojimo lauke metu stebės saulytę, kur ji yra (šviečia ar yra pasislėpus už debesėlio), džiaugsis gražia pavasario diena, suras gėlyčių panašių į saulytę.

Daugiau sužinos apie saulytę, pažiūrėję filmuką.

Su visa šeima pasimokys pirštukų žaidimo, kuris lavina smulkiąją motoriką, lavina kalbos raidą, ritmo pojūtį, fantaziją, kūrybiškumą.

Ugdys pastabumą, kūrybiškumą, tyrinėjimą, savikontrolę, skaičiavimą, fizinį aktyvumą.

 

„LAŠELIŲ” GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA „SPALVŲ PASLAPTYS“

                             „Lašelių“ grupės vaikučiai su tėvelių pagalba. Sieksime, kad vaikai:- įsimintų spalvų pavadinimus, juos taisyklingai aiškiai tartų. Piešime, aplikuosime įvairiomis spalvomis, papasakos tėveliams apie savo nupieštą piešinėlį, ir paaiškins ką ir kokiomis spalvomis piešė. Pasiūlysiu vaikams ir tėveliams pasakų knygelių su pavasario vaizdais, garsais. Paskui tėveliai aptars su vaikučiais kokias spalvas matė ir ką išgirdo. Auklėtoja visada bendraus su tėveliais ir palaikys ryšį.

Vaikai tyrinės, liejimo būdu lies spalvas.  Sužinos, kad yra trys pagrindinės dažų spalvos: raudona, geltona, žalia. Jas maišant įvairiomis proporcijomis galės išgauti naujas spalvas ir atspalvius.

Kūrybinių veiklų metu vaikai tapys, pieš, štampuos, kurs darbelius iš gamtinės medžiagos. Taip pat, klausysis spalvotų dainelių: „Mėlynas autobusiukas“, „Boružėlė septyntaškė“, „Ančiukai“,  Olialia „ Žalia žolė“ ir kt.,  linksmai šoks pagal dainelės muziką, imituodami judesius.

Plėsime, tikslinsime vaikų vaizdinius ir žinias apie pagrindines spalvas. Sužinos, vaikai kad maišant spalvas, galės išgauti įvairių spalvų ir atspalvių. Plėtosime vaikų kūrybą.

 Spalvos – svarbiausia priemonė išreikšti emocijas, ypatingai toms, kurias labai sunku apsakyti. Ypatingai ikimokyklinio amžiaus vaikams spalva yra labai svarbi reiškiant jausmus.

 

„VARLIUKŲ„ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

TEMA „SAULĖ PABUDINO GAMTĄ“

 

Toliau formuoti vaikų supratimą apie augalijos pasaulį, sezoninius reiškinius gamtoje. Ugdyti meilę gamtai, mokyti ja rūpintis, rūpestingai elgtis su augalais.

Rekomenduojamas didaktinis žaidimas „Vaivorykštė“, „Spalvotos gėlytės“ – lavinti vaikų kalbą, mąstymą.

Skatinti vaikus lipdyti pagal pateiktą temą ir pagal pačių sumanymus, „Lizdelis su kiaušiniais“ – ugdomas vaikų iniciatyvumas, kūrybiškumas, išmonė.

Mokyti aplikuoti juostoje, „Pavasario žolytė“ – lavinti plaštakos smulkiąją motoriką.

 Piešti „Lietutį“, „Saulę“ - lavinti daiktų ir reiškinių vaizdavimo įgūdžius.

Sekti lietuvių liaudies pasaką „ Lapė, strazdelis ir varna“, „Jaučio trobelė“ – ugdyti meninį suvokimą, pratinti dėmesingai klausytis ir emocingai suvokti kūrinius.

 

„MEŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA „PAVASARIS PAUKŠČIAIS GIEDA“

 

Kartu su tėveliais „Meškučių“ grupės vaikai susipažins su grįžtančiais paukščiais. Analizuos paukščių kūno sandarą, aiškinsis, kurie paukščiai žiemojo Lietuvoje. Pasiklausys paukščių balsų. Tėveliai padės išmokti pasirinktą eilėraštuką („Zylės“, „Šimtas Vyturėlių“, „Varnėnai“). Paseks pasakų: „Pasaka apie gegutę“, „Nykštukas- paukščių karalius“, „Viena kalba“, „Lapė, strazdas, varna“.

Supažindinus su patarlėmis, mįslėmis, minklėmis apie čiulbonėlius.  Mokysis skaičiuotę, greitakalbę, paukščių balsų pamėgdžiojimo. Pasiūlėme pažaisti judrius ratelius, žaidimus šeimai „Skrido žvirblis“, „Kas turi plunksnas skraido“, „Paukšteliai nameliuose“. Paprašėme nupiešti, lipdyti, aplikuoti paukštelius ir jų namelius.  Dalyvaujame respublikinėje parodoje „Gamtos vaikai“, prašome tėvelių aktyviai dalyvauti ir siųsti fotografijas.

 

„DRUDELIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

TEMA „PAVASARIO DŽIAUGSMAI“

1.Pasakojimas apie pavasarį

2.“Kas pažadina pavasarį?“-nupiešti saulę gamtoje ,miške, kieme ir t. t. ,piešimo įrankis medžio šakelė, akmenukai, pagaliukai, kankorėžiai ir t.t.

3.Mokomės eilėrašti  „Pavasaris“.

4.Paveikslėlyje atpažinti gėlę (žibutė), pasakyti spalvas ir nulipdyti arba nupiešti.

5.Pažiūrėti filmuką „Kaip mes kvietėme pavasarį“.

6.Sudėti dėlionę „Saulytę“

7.Surasti paveikslėlyje pavasarį, pasakyti  tris požymius.

8.Užduotis – padėti surasti gyvūnams namelius, sujungti taškelius.

9.Tėvelių pagalba atliekant užduotis, nufotografuoti ar nufilmuoti ir atsiųsti į uždarą grupę.

10.Mokytojų apibendrinimas, paskatinimas, pagyrimas.

 

 

„VOVERIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

TEMA „PAUKŠTELIS“

 

„Voveriukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais žiūrės vaizdo įrašą apie pavasarį grįžtančius paukščius, įsimins jų vardus, pasiklausys paukščių balsų.

Tėveliai paskaitys sakmę apie gandrą, sužinos, kas yra paukščių takas.

Padarys mankštelę, kaip paukšteliai skraido, lesa, tupi, šokinėja, straksi.

Įvairiais būdais ir technika darys pasirinktą paukštį.

Pasiklausys ir kartu padainuos dainelę „Garnys, garnys“.

 

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

TEMA „AŠ AUGINU“

 

Pasisveikinom linksmu eilėraštuku RYTAS.

Nusiuntėm nuotraukas kurias pavyko užfiksuoti iš augalų pasaulio, šalpusnį, sprogstantį serbentų krūmą .

Iš paukščių gyvenimo gandrus antis, varnėnus. Kiekvieną dieną vis pildysim temą, pasiūlysim mankštos pavyzdžių, mįslių, pasižiūrėti filmuką.

Sėklytės kelias, ir nuotraukos kaip iš sėklos užauga augalas, per yuo tube kanalą.                                                                                                                                                

 Įkilsime spalvinimo pavyzdžių, rankos lavinimui, pasiūlysim iš kartono dėžių pasidaryti daržą.                                                                                                                                                                   

 

 

    „ANČIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 TEMA „PAVASARĖLIS“

 

            Grupės „Ančiukų“ vaikai su tėvelių pagalba išmoks eilėraštuką apie pavasarį, klausysis vaikiškos dainelės – „Pavasarėlis“, atliks darbelį – medžio štampavimas, naudodami tualetinio popieriaus ritinėlius, padarys lizdelius ir juose tupinčius gandrus, naudodami vatos diskelius. Kiekvieną rytą vaikai klausysis mankštos dainelės ir kartu mankštinsis, o su tėveliais aptarę, koks gražus yra metų laikas pavasaris, pažiūrės filmuką – „Kaip mes kvietėme pavasarį“.

 

 

 

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA „Į PAGALBĄ GAMTAI“.

Vaikai stebės filmukus ir atsakinės į pateiktus klausimus.

-Traškučio kelionė.

-Tausok gamtą ir save.

-Vandens tarša.

-Pakuotės kelionė nuo rūšiavimo konteinerio iki parduotuvės lentynos.

-Plastikinių pakuočių perdirbimas.

-Stiklinių pakuočių perdirbimas.

-Išmanieji robotai  90 “Kaip rūšiuoti atliekas”.

 

Dėlios mokytojos pateiktas dėliones svetainėje (Free Online Jigsaw Puzzles).

Mokysis skaitmenų ir skaičiuos, mokysis raidžių mokytojų sukurtomis priemonėmis (GUIZZ).

Atliks mokytojų paruoštas užduotis su raidėmis ir skaitmenimis.

 

Dalyvaus projektuose.

-Atlikinės užduotis skirtas tarptautiniam projektui „Changes in spring“.

-Dalyvaus  respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų virtualioje fotografijų

parodoje „Pavasario grožis“. Stebės bundančios gamtos požymius, fotografuos ir siųs nuotraukas.

-Dalyvaus Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ respublikinėje nuotraukų parodoje „pavasario paletė“ ir pieš piešinius apie pavasarį.

 

Darys darbelius.

Gamins šiukšlių konteinerius iš tualetinio popieriaus ritinėlių, lavins vaizduotę, kūrybiškumą.

Kartu su tėveliais kurs darbelius iš antrinių žaliavų, vyks bendravimas ir bendradarbiavimas.

Iš plastilino nulipdys “Š” raidę, lavins smulkiają motoriką, atmintį, suvokimą, mastymą.

Iš popieriaus iškirps “Š” raidę ir ją visaip papuoš aplikuodamas-lavins smulkiają motoriką, atmintį, mąstymą, vaizduotę.

Pieš žemės rutulį ir nupieš objektus esančius žemės paviršiuje ir žemėje, lavins smulkiają motoriką, suvokimą.

Iškirptame tekste suras ir nuspalvins “Š” raides.

Pieš draudžiamus ženklus, juos iškirps.

Su tėveliais gamins žmogeliukus iš pjuvenų.

 

 

 

„ŽIRNIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS TEMA

 „SPALVŲ ŽAISMAS“

 

„Žirniukų“ grupės vaikai su tėvelių pagalba prisimins ar susipažins su spalvomis per atliekamas užduotėles. Vaikai pieš, kirps, lankstys, klijuos, darys gėlytes, eksperimentuos su spalvomis, spalvas maišys, aiškinsis kokių spalvų reikia vienai ar kitai spalvai atsirasti, pieš ant folijos ar maistinės plėvelės, mokysis atpažinti spalvas, esančias mūsų aplinkoje, gamtoje žiūrint filmuką. Po to aptariant kartu su tėveliais, atsakant į klausimus.

Plės savo kalbos žodyną, mokantis eilėraštuką apie spalvas, klausant dainelės, kartos dainelės judesius. Gebės įvardinti spalvos pavadinimą.

Prieiga per internetą:

 

„NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS UGDYMO PLANAS

                           TEMA "PAVASARIS-GAMTOS ATBUDIMAS'

 

"Nykštukai" prisimins ir įsimins pagrindinius pavasario požymius, gebės papasakoti apie atbundantį pavasarį, atbundančios gamtos požymius pastebės artimiausioje aplinkoje. 

Domėsis grįžtančiais paukščiais, įsimins bent kelis jų pavadinimus, klausysis paukštelių  čiulbėjimo, mokysis K. Ivinskio eil. "Pavasario ženklai"

Pabandys nupiešti, aplikuoti ar nulipdyti pirmąsias pavasario gėles- žibuokles ir Lietuvos nacionalinį paukštį- gandrą .Susipažins su raidele Pp, galvos žodelius, prasidedančius šia raide ir t.t.

Darbingo visiems laiko ir būkime visi sveiki!

 

 

 

„SAULUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

TEMA  ,,GYVYBĖS ATBUDIMAS, VERBOS IR ARTĖJANČIOS ŠV. VELYKOS"

 

Labas rytas, visiems vaikučiams ir tėveliams. pradėkime rytą su mūsų pamėgtu pasisveikinimu;

bėgu, bėgu takeliu, aš per žemę šią ir labai, labai skubu aš pasveikint ją. Labas žeme, labas saule, labas debesėli, labas medi, labas paukšti, labas drauge mielas. ( pabandykite tai kartu su vaikais su judesiukais, čia mūsų mieliausias pasisveikinimas

Uždaviniai; siekti, kad vaikas suprastų kokios tai šventės, kodėl joms reikia ruoštis, ką reiškia verbos, Velykos.

Sužinotų tradicijas, papročius, pasimokytų eilėraštukų, dainelių, žaidimų, žaidimų, kartu su tėveliais pasidarytų lovelius margučių ridenimui, su mamytėmis paruoštų ypatingų verbų, įvairių vaišių Velykiniam stalui.

Pieštų, tapytų, karpytų ir klijuotų įvairias verbas ir aišku būtinai pasidalintų su draugais ir auklėtojomis savo pasiekimais.

truputį apie verbas ir jų tradicijas .Pabandykite nupiešti verbą , o gal ir padaryti.

Vaikai labai mėgsta slaptus žaidimus, paimkite paprasčiausią medžiaginį maišelį ir į jį pridėkite įvairių daiktų. tegul vaikas nežiūrėdamas įkiša ranką ir liesdamas daiktą viduje maišelio atspėja ką laiko rankoje. Tai lavina jutiminius , mąstymo, kalbos ir žinoma džiaugsmo įgūdžius.

PABANDYKIT, laukiame įsijungiant daugiau vaikučių , norime pamatyti visus kažką veikiant. geros jums dienelės.

 

 

 

„ŠIRDUKŲ ´´GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS

TEMA „PAVASARĖLIS KELIAUJA JAU LAUKAIS´´

Vaikščiodami su tėvais lauke, vaikai stengsis pastebėti bundančią gamtą. Atkreips dėmesį į besiskleidžiančias įvairiaspalves  gėlytes, jas bandys skaičiuoti, pasakys jų spalvą.

Namie padedami tėvelių, naudodami įvairius piešimo būdus (piešiame pirštukais mokytojos video) bando nupiešti gėlytę. Plėšydami popierių, imituoja prasiskleidžiančius lapelius. Laviname smulkiosios motorikos įgūdžius. Kalbėdami ,lavins kalbą. Bet ką dirbant, pakartos spalvas Pagrindinės ,žalia, geltona ,mėlyna ,raudona.
 Žiūrit knygutes ,pažais ,kaip vadinasi ši spalva ,suraskite aplinkoje ir pavadinkite.

Skatinsime jungtis prie Kūno kultūros mokytojos pateiktų užduotėlių.

 

„NAMINUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA „AŠ – IR MANO DRAUGAS”

 

,,Naminukų" grupės vaikai kartu su tėveliai prisimena savo grupės draugus juos piešia, aplikuoja, lipdo užrašo jų vardus. Ant lapo rašo draugų vardus kuriuos prisimena. Kuria eilėraštukus, pasakojimus apie draugus, draugystę kartu su tėveliais. Vaikai iš popieriaus kerpa savo pirmąsias vardo raideles ir jas papuošia, parodėlei bibliotekoje(po karantino).Kartu su tėveliais vaikučiai prisimena abėcėlės raideles, žaidžia žaidimą,, Sudėk vardą savo ir draugų. Taip prisimindami savo grupės draugus. Dalintis su tėveliais vaikučių nuotraukomis iš įvairių veiklų grupėje prieš karantiną. Taip vaikučiai prisimena savo draugus ir praleistas dienas darželyje. Būkime sveiki.

 

 

LOGOPEDAS

VAIKŲ UGDYMO NUOTOLINIU BŪDUPLANAI:

 

Fonologiniams sutrikimams šalinti:

 

Artikulaicinė mankšta

Garso mokymas (kartojimas)

Garso įtvirtinimas žodžiuose

Garsų diferencijavimas

Pramoga

Su tėvelių pagalba atlikti kalbos padargų mankštą, pateiktą video pagalba (padlet.com programa).

 

 

Mokyti (kartoti) tikslios garso Š artikuliacijos. Š garsas, skiemenyse, žodžiuose. Pakartoti tėvelių sakomus skiemenis, žodžius. Pateikta padlet.com programoje pdf formatu.

Atlikti užduotėles, skirtas garsui Š įtvirtinti. vilniauslogopedai.wixsite.com

Powerpoint programoje atlikti užduotį garsų S Š diferencijavimui.

Rekomenduojama pramoga- piešimas „Ranka virsta gyvūnėliais“.

 

Fonetiniams sutrikimams šalinti:

 

Artikulaicinė mankšta – parengiamieji pratimai tarti garsą R

Garso mokymas (kartojimas)

Garso mokymas (kartojimas)

Pramoga

Su tėvelių pagalba atlikti parengiamuosius pratimus tarti garsą R, pateiktą video pagalba (padlet.com programa).

 

Atlikti užduotėles, skirtas garsui R  tarti prezi.com programoje.

 

 

 

Mokyti (kartoti) tikslios garso R artikuliacijos. R garsas, skiemenyse, žodžiuose. Pakartoti tėvelių sakomus skiemenis, žodžius. Pateikta padlet.com programoje pdf formatu .

Rekomenduojama pramoga- piešimas „Ranka virsta gyvūnėliais“.

 

 

 

 

Kalbos lavinimui ( specialiųjų poreikių vaikai):

Kalbinio kvėpavimo lavinimas

Artikulaicinė mankšta

Garsų klausymas ir kartojimas

Smulkiosios motorikos lavinimas

Rekomenduojama užduotis pūtimo pratimams :

„Pripučiama ranka“. Pateikta padlet.com programoje.

Atlikti liežuvėlio mankštą pateiktą  padlet. com sistemoje.

Klausytis gyvūnų garsų, įvardinti gyvūnus ir atkartoti jų tariamus garsus. YouTube.

Rekomenduojama atlikti pirštukų, rankų mankštą „Kas namelyje gyvena?“ pateiktą YouTube, padlet.com plane.

 

Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ logopedė                                 Asta Ignotienė