Administracinė informacija » Vidaus audito ataskaita

              Lopšelio-darželio bendruomenė, siekdama tobulinti įstaigos veiklą ir kokybiškai ugdyti bei auklėti jaunąją kartą, įsivertina savo veiklą. Įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos efektyvumo vertinimo forma. Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliktas remiantis patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015-07-22 įsakymas Nr. ISAK-1557). Įsivertinant veiklą, dalyvauja visa bendruomenė.

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2018-2019 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2019-2020 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2020-2021 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2022-2023 m.m. vidaus audito ataskaita (parsisiųsti).