Veikla » Tvarkų aprašai

Vaikų priėmimo į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (2021-05-27);

 

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (2021-03-29);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ savanoriškos veiklos tvarkos aprašas (2021-02-02);

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (2021-02-02);

 

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2021-01-28);

 

Darbo organizavimo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, paskelbus ekstremalią padėtį dėl COVID-19 Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašas (2020-11-09);

 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos (2014-04-30) sprendimo Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo“ 8.1. punkto išaiškinimo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ tvarkos aprašas;

 

Vaikų turizmo organizavimo aprašas (2012-08-31);

 

Asmens duomenų saugojimo politika (2017-08-21);

 

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas (2017-08-22);

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (2017-08-22);

 

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (2017-08-21);

 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Papildomų ir tikslinių atostogų trukmės, suteikimo sąlygų tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Turto naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2018-06-20);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės (2018-06-20);

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (2019-05-07).

 

Atnaujinta 2021-05-28

Susisiekite su mumis!