Veikla » Metodinė veikla

Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“
Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvauja programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

plačiau
Kvietimas visiems įstaigos pedagogams
Kvietimas visiems įstaigos pedagogams

Kviečiame 2017-03-16 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogus dalyvauti Metodinės grupės ir Pedagogų tarybos posėdžiuose.

 

2017-03-13

plačiau
Logopedė lankėsi Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje

2017 m. vasario 7 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” logopedė Asta Ignotienė kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos atstovais, kitais rajono pagalbos vaikui specialistais, Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių mokinukais ir mokytojomis lankėsi Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje.

2017-02-09

plačiau
Atvira muzikinė veikla „Ką kalba muzikos instrumentai?“
Atvira muzikinė veikla „Ką kalba muzikos instrumentai?“

2017 m. sausio 17 d. vyko atvira muzikinė veikla „Ką kalba instrumentai?“.

 

2017-01-19

plačiau
Auklėtojos dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų konferencijoje
Auklėtojos dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų konferencijoje

Gruodžio 8 d. auklėtojos V. Juzaitienė, V. Ričkienė ir I. Kazlauskienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pasaka - kaip inovacija, ugdymą paverčianti įtraukiančiu“.

 

2016-12-15

plačiau
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė dalyvavo seminare
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė dalyvavo seminare

2016 m. gruodžio 1 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė Asta Ignotienė dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalbos galimybės “, kuris vyko Plungės specialiojo ugdymo centre.

 

2016-12-02

plačiau
„Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą."

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė dalyvavo Europos futbolo asociacijų sąjungos, Lietuvos futbolo federacijos ir Goethe Institut Litauen organizuojamamo projekto „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą." pedagogų seminare.

 

E. Šemioto nuotr.

2016-11-28

plačiau
Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume „Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys"

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtojos Sigita Bartkuvienė, Daiva Pilypienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume „Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys".

plačiau
Atvira veikla lauke „Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje“
Atvira veikla lauke „Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje“

2016 m. spalio 3 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ teritorijoje vyko atvira veikla "Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje".

2016-10-04

plačiau
Rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pedagogų metodinė diena „Vaiko kūrybinių galių plėtojimas kasdieninėse veiklose“

Renginys vyko: Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ 2015 m. lapkričio 21 dieną.

 

2015-11-23

plačiau