Veikla » Metodinė veikla

2021-05-18 įvyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ metodinės grupės posėdis

2021 m. gegužės 18 d. įvyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ metodinės grupės posėdis.


2021-05-19
 

plačiau
Mokytoja pristatė pranešimą Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinėje konferencijoje „STEAM ugdymas Alfa kartos vaikams“

2021 m. balandžio 7 d. „Kiškučių“ grupėje dirbanti mokytoja S. Bartkuvienė dalyvavo Vitlio licėjaus (privati technologijų ir inžinerijos mokykla) organizuotoje Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinėje konferencijoje „STEAM ugdymas Alfa kartos vaikams“.

 

plačiau
Pravesta atvira veikla „Pavasario pokyčiai“

2021-04-02 ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Bartkuvienė pravedė atvirą ugdomąją veiklą „Pavasario pokyčiai“.

plačiau
Dalyvavome Lietuvos mažųjų žaidynių konferencijoje „Nenustokime judėti!“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė I. Macienė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė I. Kazlauskienė kartu su daugiau kaip 500 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvavo septintojo Lietuvos mažųjų žaidynių sezono atidarymo konferencijoje „Nenustokime judėti!“.

 

2021-02-24

plačiau
Pedagogės Respublikinėje konferencijoje pristatė pranešimą

2021 m. vasario 24 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sigita Bartkuvienė ir Jovita Aužbikavičienė dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovatyvus darželis su STEAM".

plačiau

2021 m. vasario 3 d. (trečiadienį) Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuoto nuotolinio Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinio pasitarimo metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Bartkuvienė Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams pristatė:

Metodinę priemonę ,,Aš pažįstu skaičius, formas ir spalvas",

Leidinį ,,Lino grožis ir skonis".

Metodinio pirmininkė V. Juzaitienė kvietė ir kitas mokytojas aktyviai dalintis savo metodinėmis priemonėmis, idėjomis ir įgyta patirtimi.

 

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

plačiau
Dalyvaujame tarptautiniame projekte „My climate workshop“

Kol gyvename ramesnį gyvenimą, aktyviai tobulinamės, planuojame tolimesnes veiklas, projektus, rašome planus ir pan.
 

plačiau
Nauja patirtis „Interaktyviose IT dirbtuvėse su edukaciniais robotukais“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Kasiliauskienė 2019 m. balandžio 18 d. dalyvavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro organizuotame 6 val. seminare „Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais“.

 

2019-05-06

plačiau
Atvira veikla „Sveiki dantukai - graži šypsenėlė“

2019 m. balandžio 10 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Drugelių“ gr. pedagogė R. Katauskienė vedė atvirą veiklą „Sveiki dantukai - graži šypsenėlė“.

 

2019-04-11

plačiau

UAB „Švietimo ekspertai“ su partneriais organizavo tarptautinę ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Kad vaikai augtų saugūs“, kurios tikslas – suteikti žinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip kūrybiškai, kryptingai bei nuosekliai ugdyti vaikų saugaus elgesio įgūdžius ir nuostatas bei sudaryti sąlygas gerosios patirties sklaidai. 

 

2019-04-05

plačiau