UA-121207863-1

Veikla » Metodinė veikla

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“

2018 m. kovo 20 d., Šilalės r. mero J. Gudausko iniciatyva, Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“.

plačiau
Dalyvaujame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė dalyvauja projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

 

2018-02-19

plačiau

Sausio 25 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas.

 

2018-01-31

plačiau

2018 m. sausio 16 d. vyko Pedagogų tarybos posėdis.

 

2018-01-16

plačiau
Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvauja programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

plačiau
Kvietimas visiems įstaigos pedagogams

Kviečiame 2017-03-16 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogus dalyvauti Metodinės grupės ir Pedagogų tarybos posėdžiuose.

 

2017-03-13

plačiau

2017 m. vasario 7 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” logopedė Asta Ignotienė kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos atstovais, kitais rajono pagalbos vaikui specialistais, Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių mokinukais ir mokytojomis lankėsi Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje.

2017-02-09

plačiau
Atvira muzikinė veikla „Ką kalba muzikos instrumentai?“

2017 m. sausio 17 d. vyko atvira muzikinė veikla „Ką kalba instrumentai?“.

 

2017-01-19

plačiau
Auklėtojos dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų konferencijoje

Gruodžio 8 d. auklėtojos V. Juzaitienė, V. Ričkienė ir I. Kazlauskienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pasaka - kaip inovacija, ugdymą paverčianti įtraukiančiu“.

 

2016-12-15

plačiau
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė dalyvavo seminare

2016 m. gruodžio 1 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė Asta Ignotienė dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalbos galimybės “, kuris vyko Plungės specialiojo ugdymo centre.

 

2016-12-02

plačiau