Veikla » Metodinė veikla

Atvira veikla „Sveiki dantukai - graži šypsenėlė“

2019 m. balandžio 10 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Drugelių“ gr. pedagogė R. Katauskienė vedė atvirą veiklą „Sveiki dantukai - graži šypsenėlė“.

 

2019-04-11

plačiau

UAB „Švietimo ekspertai“ su partneriais organizavo tarptautinę ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Kad vaikai augtų saugūs“, kurios tikslas – suteikti žinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip kūrybiškai, kryptingai bei nuosekliai ugdyti vaikų saugaus elgesio įgūdžius ir nuostatas bei sudaryti sąlygas gerosios patirties sklaidai. 

 

2019-04-05

plačiau

UAB „Švietimo ekspertai“ su partneriais organizavo tarptautinę ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Kad vaikai augtų saugūs“, kurios tikslas – suteikti žinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip kūrybiškai, kryptingai bei nuosekliai ugdyti vaikų saugaus elgesio įgūdžius ir nuostatas bei sudaryti sąlygas gerosios patirties sklaidai. 

 

2019-04-05

plačiau
Pedagogės dalyvavo Respublikinėje nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime laimingą kartą“

2018 m. gruodžio 14 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogės dalyvavo Respublikinėje nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime laimingą kartą“.

 

2018-12-17

plačiau
Metodinė diena „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų plėtojimas ikimokyklinėje įstaigoje“

2018 m. gruodžio 6 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogės lankėsi Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“, kur vyko metodinė diena „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų plėtojimas ikimokyklinėje įstaigoje“.

plačiau
Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“

2018 m. kovo 20 d., Šilalės r. mero J. Gudausko iniciatyva, Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“.

plačiau
Dalyvaujame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė dalyvauja projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

 

2018-02-19

plačiau

Sausio 25 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas.

 

2018-01-31

plačiau

2018 m. sausio 16 d. vyko Pedagogų tarybos posėdis.

 

2018-01-16

plačiau
Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvauja programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

plačiau