Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Mažųjų „Žirniukų“ STEAM diena

Užklojo baltu patalu Žemelę mūs žiema.

Bet atlėkė išdykėlis lietutis Ir iš sniego liko tik didelė bala...

Štai, kokių monų būna žiemą.

 

Praėjusią savaitę, kai dar buvo galima aptikti balto sniego, „Žirniukų" grupės vaikučiai grupėje įdomiai ir smagiai leido laiką: vyko mažųjų „Žirniukų" STEAM diena! 

 

2023-01-20

plačiau
Vadovo metų veiklos ataskaita

Gerbiami Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ bendruomenės nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, skelbiu Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą. Prašau teikti pasiūlymus Darželio tarybai iki 2023-01-31 el. paštu [email protected]

Sveikinimai „Nykštukų“ gr. bendruomenei!

Sveikinimas

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame projekte „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“.

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame projekte „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“.

 

Projekto tikslas – paskatinti ugdytinius išreikšti savo meninės kompetencijos gebėjimus, kuriant  proginius atvirukus kūrybiškai interpretuojant Kalėdų tematiką, eksperimentuojant bei laisvai pasirenkant grafines ir spalvines raiškos priemones, mišrias technikas.

 

Projekto  trukmė –  nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki  gruodžio 31 d.

 

Daugiau informacijos rasite nuostatuose.

 

Organizatoriai

Ikimokylinis periodas vaikui yra itin svarbus ir daug lemiantis.
Būtent šiame amžiuje formuojasi vaiko asmenybė, požiūris, mąstymas bei gebėjimas teisingai prognozuoti įvairių poelgių pasekmes, todėl ankstyvame amžiuje suformuotas požiūris į pinigus bei jų valdymo įgūdžius nulemia ateityje priimamus sprendimus. Būtent ikimokykliniame amžiuje, kai vaikas yra pats smalsiausias ir imliausias, reikėtų pradėti kalbėtis ir per žaidimus bandyti paaiškinti mažajam, kas yra pinigai, iš kur jie atsiranda, o į atžalos žaidimų personažų sąrašą tarsi netyčia pasiūlyti finansininko, pardavėjo ar verslininko personažą.


Gruodžio pirmąją dieną Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Voveriukų“ grupės ugdytiniams buvo suteikta galimybė susipažinti su „pinigo gyvenimu“.

 

plačiau
QR kodų panaudojimas ugdomojoje veikloje - viena iš informatinio mąstymo ugdymo galimybių

„Bitučių“ ir „Lašelių“ gr. ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informacinių technologijų projekte „QR kodų panaudojimas ugdomojoje veikloje“.

Mokytojos, mokindamos ugdytinius naudotis IT, ugdo informatinį mąstymą, kas šiuolaikinėje visuomenėje yra labai svarbu.

Šį kartą QR kodas buvo integruotas į ugdomąsias veiklas, kurių metu ugdytiniai daugiau sužinojo apie toleranciją ir tolerancijos dienos simbolį - namą bei jame gyvenančius pačius mylimiausiu žmogeliukus - šeimą.

Dėkoju pedagogėms Kristina Kelpšienė ir Daiva Kasiliauskienė už iniciatyvumą, mokant ugdytinius IT gudrybių.

Kristina Ačė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuotraukos K. Kelpšienės