Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Vadovo metų veiklos ataskaita

Gerbiami Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ bendruomenės nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, skelbiu Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą. Prašau teikti pasiūlymus Darželio tarybai iki 2023-01-31 el. paštu [email protected]

Sveikinimai „Nykštukų“ gr. bendruomenei!

Sveikinimas

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame projekte „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“.

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame projekte „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“.

 

Projekto tikslas – paskatinti ugdytinius išreikšti savo meninės kompetencijos gebėjimus, kuriant  proginius atvirukus kūrybiškai interpretuojant Kalėdų tematiką, eksperimentuojant bei laisvai pasirenkant grafines ir spalvines raiškos priemones, mišrias technikas.

 

Projekto  trukmė –  nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki  gruodžio 31 d.

 

Daugiau informacijos rasite nuostatuose.

 

Organizatoriai

Ikimokylinis periodas vaikui yra itin svarbus ir daug lemiantis.
Būtent šiame amžiuje formuojasi vaiko asmenybė, požiūris, mąstymas bei gebėjimas teisingai prognozuoti įvairių poelgių pasekmes, todėl ankstyvame amžiuje suformuotas požiūris į pinigus bei jų valdymo įgūdžius nulemia ateityje priimamus sprendimus. Būtent ikimokykliniame amžiuje, kai vaikas yra pats smalsiausias ir imliausias, reikėtų pradėti kalbėtis ir per žaidimus bandyti paaiškinti mažajam, kas yra pinigai, iš kur jie atsiranda, o į atžalos žaidimų personažų sąrašą tarsi netyčia pasiūlyti finansininko, pardavėjo ar verslininko personažą.


Gruodžio pirmąją dieną Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Voveriukų“ grupės ugdytiniams buvo suteikta galimybė susipažinti su „pinigo gyvenimu“.

 

plačiau
QR kodų panaudojimas ugdomojoje veikloje - viena iš informatinio mąstymo ugdymo galimybių

„Bitučių“ ir „Lašelių“ gr. ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informacinių technologijų projekte „QR kodų panaudojimas ugdomojoje veikloje“.

Mokytojos, mokindamos ugdytinius naudotis IT, ugdo informatinį mąstymą, kas šiuolaikinėje visuomenėje yra labai svarbu.

Šį kartą QR kodas buvo integruotas į ugdomąsias veiklas, kurių metu ugdytiniai daugiau sužinojo apie toleranciją ir tolerancijos dienos simbolį - namą bei jame gyvenančius pačius mylimiausiu žmogeliukus - šeimą.

Dėkoju pedagogėms Kristina Kelpšienė ir Daiva Kasiliauskienė už iniciatyvumą, mokant ugdytinius IT gudrybių.

Kristina Ačė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuotraukos K. Kelpšienės

 

Namai – ypatinga vieta, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi saugus, mylimas ir laukiamas.


Mūsų ugdymo įstaiga yra antri mūsų mažylių namai, kuriuose dalijame šilumą ir stengiamės kiekvieną dieną išmokti daug įdomių dalykų.


Nuo visos Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis" bendruomenės į Vilnių siunčiame pačius šilčiausius ir jaukiausius linkėjimus.


Už šių nuostabių namukų pagaminimą dėkoju veltinių ambasadorių darbo grupei: Vidai Leščauskienei, Daivai Pilypienei,
Simonai Jasienei, Daivai Mačiulienei.


Kristina Ačė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių,
darbo grupės koordinatorė


2022-11-21


plačiau