Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Lopšelio-darželio ,,Žiogelis'' lankymo tvarka nuo rugpjūčio 17 dienos

Mieli tėveliai, Norime supažindinti su vaikų lankymo tvarka lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ekstremaliosios situacijos Lietuvoje paskelbimo metu dėl COVID-19 ligos nuo rugpjūčio 17 dienos:

1. Į lopšelį-darželį priimami visi sveiki vaikai. Karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.

2. Pradedančių lankyti lopšelį-darželį vaikų lydintieji asmenys bus įleidžiami į grupės rūbinę 15 min., kad susipažintų su grupėje dirbančiais darbuotojais bei saugiai perduotų vaikus grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Tėvai (globėjai) atvedę vaiką privalo prie įėjimo į įstaigą dezinfekuoti rankas bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

3. Vaikai turi būti pasitikrinę sveikatą sveikatos prtiežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus jei einamaisiais metais vaikų sveikatos patikrinimo pažymos jau buvo pristatytos.

4. Palydint vaikus, jau lankiusius lopšelį-darželį, tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Pasiskambinti prie įėjimo į darželį vaiko grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kad pasitiktų vaiką. Grupės mokytoja pati nusiveda vaiką į grupę.

5. Tėvams ar kitiems lydintiems asmenims į darželio patalpas užeiti draudžiama.

6. Lopšelio-darželio teritorijoje prašome laikytis saugaus atstumo.

7. Vaikai atsiimami iš lauko. Jei vaikų lauke nebus, prašome skambinti mokytojai telefonu ir Jums atvesime vaiką.

8. Vaikai bus priimami nuo 7.30 val. iki 8.30 val.

Prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais, kad vaikai kuo mažiau patirtų streso, nereikalingos įtampos.

Pažadame kaip visada nuoširdžiai pasirūpinti Jūsų vaiku. Iškilus klausimams prašome rašyti elektroniniu paštu ziogelis@inbox.lt arba skambinti telefonu 861025963, 8 449 74497, taip pat galite užeiti per pagrindinį įėjimą pas administracijos darbuotojus.

Jei Jūsų šeimoje ar artimojoje aplinkoje bus nustatytas COVID-19 atvejis, privalote mus informuoti. Saugokime vieni kitus.

 

Administracija

Informacija apie laisvą mokytojo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kovo 11-osios g. 22, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449  744 96, el. p. ziogelis@inbox.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis – 0,5 pareigybės, 18 valandų per savaitę.

1. Reikalavimai:

1.1. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis įgytas iki 2009 metų, ar  specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

1.2. Baigta ikimokyklinio  ugdymo  mokytojų rengimo programa.

1.3. IKT kompetencija.

1.4. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.

1.5. Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais.

2. Privalumas:

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlus naujovėms.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV).

4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos  skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. lopšelio-darželio raštinėje adresu: Kovo 11-osios g. 22,  LT-75124 Šilalė. siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu ziogelis@inbox.lt. Dokumentų originalai pateikiami  atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. Nr. 8 610 25 96, el. p. ziogelis@inbox.lt

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 

Prašymas, dalyvauti konkurse (priedas 1)

Skelbiamas konkursas Šilalės lopšelio-darželio vadovo pareigoms užimti

Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkis Nr. T3-57 „Dėl Viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“  direktoriaus pareigoms eiti“.

Pretendentai dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu danute.ringiene@silale.lt arba registruotu laišku Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.

Tarptautinis eTwinning projektas „The journey to the fairy tale world (Kelionė į pasakų pasaulį)

 Tie „Kiškučiai“, tie šaunuoliai,

 Nenustygstantys vikruoliai,

 Nori visus pamatyti ir

 Save net pristatyti.

Taip, „Kiškučių“ grupė dalyvauja  tarptautiniame eTwining projekte „The journey to the fairy tale world” (Kelionė į pasakų pasaulį).

plačiau
LIK SVEIKAS DARŽELI !

Pakilkit į mėlyną aukštį,

Ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai,

Mokyklon, išskleidę sparnus,

Palikę mažuosius draugus.

 

Skaisti vasaros saulė ir kvepiantys jazminų žiedai tarytum byloja, kad atėjo metas vyresniojo amžiaus vaikams atsisveikinti su darželiu. Birželio 12 dieną, šventiškai papuošta salė paskutinį kartą pakvietė būsimus mokinukus- „Kiškučių“, „Naminukų“, „Nykštukų“, „Kačiukų“ ir „Meškučių“ grupių vaikus į pačią spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę.

plačiau

Prašome atvykti priimtų vaikų tėvelius (globėjus) pasirašyti ikimokyklinio ugdymo sutartis 2020/2021 m. m. nuo 2020 m. birželio 4 d.  

Pasirašant ikimokyklinio ugdymo sutartis asmenys turi:

  • Dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);
  • Laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);
  • Įeiti į darželio pastato vestibiulį, dezinfekavus rankas, prie sutarčių priėmimo stalo, užpildyti sutartį ir pateikti vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašą.
  • Po kitas lopšelio-darželio patalpas vaikščioti draudžiama.
plačiau
DARŽE AUGA VITAMINAI

Taigi, viskas prasidėjo nuo to, kad mūsų vaikučiai nelabai noriai valgo daržoves.

Ir įdomiausia tai, kad DARŽOVIŲ NEVALGIUKAI gyvena beveik kiekvienuose namuose, todėl pokyčiai šiuo klausimu tiesiog būtini!!!

plačiau

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelis-darželis „Žiogelis“ organizuos ugdymą įstaigoje pagal ugdymo proceso atnaujinimo tvarkos aprašą.

 

Pridedame dokumentus:

 

Tėvų deklaracija

 

Darbuotojų deklaracija

 

Ugdymo proceso esant karantino sąlygoms Šilalės lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr.V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

 

Šilalės rajono savivaldybės direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. DĮV-430 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“.

plačiau

KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ SVEIKOS MITYBOS ŠVIETIMO PROJEKTE "DARŽE AUGA VITAMINAI"