Struktūra ir kontaktai » Naujienos

     Siekiant įstaigoje ugdytiniams įdiegti sveikos gyvensenos principus ir skatinti jų tiriamuosius bei kūrybinio mąstymo gebėjimus Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė su 6 partneriais įgyvendina projektą, kurio tikslas - pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

    Projektas „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

plačiau

Vadovaudamiesi L.R. Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu  Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, kai turime tam tinkamas sąlygas, kiek įmanoma daugiau laiko praleidžiame ir  ugdymą organizuojame lauke.

Dėkojame įstaigos darbuotojams už lankstumą.

 

Nuotraukos Indros Macienės.

2020-11-10

plačiau

2020 m. spalio 2 d. vyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, kurio metu dalyviai diskutavo dėl vaikų maitinimo. 

 

2020-10-06

plačiau
SEB ir TV3 “Išsipildymo akcija“
Mielieji,
TV3 "Išsipildymo akcijos" redaktorė Elvana renka informaciją apie vaikučius, kuriems reikalinga mūsų pagalba.
2020-10-06
plačiau
Europos judumo savaitė Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė prisijungia prie didžiausios tvaraus judėjimo kampanijos pasaulyje - Europos judumo savaitės 2020.
 
2020-09-16
plačiau
Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio-etninio švietimo projektas „Užauginsiu pats duonelę!“

Šiandien gyvendami pašėlusiame ritme, nebesusimąstome, jog tai, ką valgome kasdien – ne tik maistas, bet ir didžiulė vertybė, kurią turime branginti. Senovės lietuviai, kaip ir kitos žemdirbių tautos, duoną pelnė sunkiai ir vargingai, todėl ją labai brangino, supo pagarba, kūrė apie ją pasakas. Ji tokia svarbi lietuviui, kad buvo naudojama beveik visose apeigose, darbuose,  medicinoje. Ja gydydavo išgąstį, gyvatės įkandimą, pasiutligę, pūlingas žaizdas. 

 

plačiau
TARPTAUTINĖ VIRTUALI IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ PARODA „ KĄ RUDENS GĖRYBĖS SLEPIA?“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė kviečia visus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučius bei jų pedagogus dalyvauti Tarptautinėje virtualioje ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Ką rudens gėrybės slepia?".

 

 

plačiau
Projekto „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ mokymai
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė 2020-2021 m.m. pradeda netradiciškai, nes ugdymo įstaiga įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
 
plačiau
„SVEIKAS, DARŽELI!“
„SVEIKAS, DARŽELI!“

Mieli tėveliai,

informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 viruso plitimo Lietuvoje, šiemet Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniams Rugsėjo 1-oji bus organizuojama netradiciškai, t. y. be tėvelių ir kitų šeimos narių.

 

7.30 val. - 8.30 val. vaikų priėmimas (taisyklės pridedamos),

 

9.00 val. – 10.00 val. šventinis rytmetis grupėse „Sveikas, darželi!”,

 

Nuo 10.00 val. Lopšelio-darželio teritorijoje viduriniųjų ir vyresniųjų grupių ugdytiniams (pagal iš anksto sudarytą grafiką) bus organizuojamos šventinės estafetės gryname ore.

 

 

Prašome dar kartelį susipažinti su Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ lankymo tvarka, kuri galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d.:

 

1. Į lopšelį-darželį priimami tik sveiki vaikai. Karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.

 

2. Pradedančių lankyti lopšelį-darželį vaikus lydintis 1 asmuo bus įleidžiamas į grupės rūbinę 15 min., kad susipažintų su grupėje dirbančiais darbuotojais bei saugiai perduotų vaikus grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Tėvai (globėjai) atvedę vaiką į ugdymo prie įėjimo į įstaigą privalo dezinfekuoti rankas bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

3. Vaikai turi būti pasitikrinę sveikatą sveikatos priežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus, jei einamaisiais metais vaikų sveikatos patikrinimo pažymos jau buvo pristatytos.

 

4. Palydint vaikus, jau lankiusius lopšelį-darželį, tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Pasiskambinti prie įėjimo į darželį vaiko grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kad pasitiktų vaiką. Grupės mokytoja pati nusiveda vaiką į grupę.

 

5. Tėvams ar kitiems lydintiems asmenims į lopšelio-darželio patalpas užeiti draudžiama.

 

6. Lopšelio-darželio teritorijoje būtina laikytis saugaus atstumo.

 

7. Vaikai atsiimami iš lauko. Jei vaikų lauke nebus, prašome skambinti mokytojai telefonu ir darbuotojas Jums vaiką išves į lauką.

 

8. Vaikų priėmimo laikas nuo 7.30 val. iki 8.30 val.

 

Kad adaptacijos periodą įveiktumėme kiek įmanoma lengviau, prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais.

 

Pažadame, kaip visada, nuoširdžiai pasirūpinti Jūsų vaiku.

 

Iškilus klausimams prašome:

 

1. Rašyti elektroniniu paštu ziogelis@inbox.lt;

2. Skambinti mob. 861025963, 867342631, tel. 8 449 74497;

3. Rašyti žinutes įstaigos facebook paskyroje;

4. Užeiti per pagrindinį įėjimą pas administracijos darbuotojus.

 

Jei Jūsų šeimoje ar artimojoje aplinkoje bus nustatytas COVID-19 atvejis, būtina  mus informuoti.

 

PRAŠOME PASIDALINTI ŠIA INFORMACIJA SU PAŽĮSTAMAIS, KURIŲ VAIKUČIAI LANKO ŠILALĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ "ŽIOGELIS"!

 

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.

 

Saugokime vieni kitus!

 

Lopšelio-darželio administracija

 

2020-08-27

 

Lopšelio-darželio ,,Žiogelis'' lankymo tvarka nuo rugpjūčio 17 dienos

Mieli tėveliai, Norime supažindinti su vaikų lankymo tvarka lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ekstremaliosios situacijos Lietuvoje paskelbimo metu dėl COVID-19 ligos nuo rugpjūčio 17 dienos:

1. Į lopšelį-darželį priimami visi sveiki vaikai. Karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.

2. Pradedančių lankyti lopšelį-darželį vaikų lydintieji asmenys bus įleidžiami į grupės rūbinę 15 min., kad susipažintų su grupėje dirbančiais darbuotojais bei saugiai perduotų vaikus grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Tėvai (globėjai) atvedę vaiką privalo prie įėjimo į įstaigą dezinfekuoti rankas bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

3. Vaikai turi būti pasitikrinę sveikatą sveikatos prtiežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus jei einamaisiais metais vaikų sveikatos patikrinimo pažymos jau buvo pristatytos.

4. Palydint vaikus, jau lankiusius lopšelį-darželį, tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Pasiskambinti prie įėjimo į darželį vaiko grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kad pasitiktų vaiką. Grupės mokytoja pati nusiveda vaiką į grupę.

5. Tėvams ar kitiems lydintiems asmenims į darželio patalpas užeiti draudžiama.

6. Lopšelio-darželio teritorijoje prašome laikytis saugaus atstumo.

7. Vaikai atsiimami iš lauko. Jei vaikų lauke nebus, prašome skambinti mokytojai telefonu ir Jums atvesime vaiką.

8. Vaikai bus priimami nuo 7.30 val. iki 8.30 val.

Prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais, kad vaikai kuo mažiau patirtų streso, nereikalingos įtampos.

Pažadame kaip visada nuoširdžiai pasirūpinti Jūsų vaiku. Iškilus klausimams prašome rašyti elektroniniu paštu ziogelis@inbox.lt arba skambinti telefonu 861025963, 8 449 74497, taip pat galite užeiti per pagrindinį įėjimą pas administracijos darbuotojus.

Jei Jūsų šeimoje ar artimojoje aplinkoje bus nustatytas COVID-19 atvejis, privalote mus informuoti. Saugokime vieni kitus.

 

Administracija